top of page

CNC Doctors - údržba

Vše o jedné z našich hlavních služeb

shutterstock_1639224535.jpg

Pravidelná údržba zvýší efektivitu výroby, dokáže předcházet nečekaným odstávkám, snižuje poruchovost zaviněnou technickým stavem stroje až o 75% a umí snížit náklady na servis zaviněné technickým stavem. 

 

Naše zkušenosti a důraz na školení našich zaměstnanců zaručuje našim klientům, že vždy postupujeme se zásadami a manuály jednotlivých strojů. Mezi naše služby patří samozřejmě také odkrytování stroje, vynašeče třísek a všech strojních součástí, vyčištění nádrže na chladící kapalinu a čerpadel, výměna chladící kapaliny, provozních náplní a filtrů, vyčištění a kontrola veškerých funkčních částí, kontrola kuličkových šroubů, lineárního vedení a ložisek, vyčištění a kontrola el. rozvaděče a ovládacího panelu svorek, kontrola bezpečnostních prvků, vyčištění a kontrola ATC

a APC. 

Kotva 1

Pro naše klienty samozřejmě po dobu práce na strojích připravujeme pravidelné výstupy z údržby. Ty zahrnují fotodokumentaci, záznam o provedené údržbě (checklist), identifikaci závad, hrozeb a slabých míst, která určí rizika pro provoz. Následně obsahuje výstup informace o odstranění drobných závad přímo na místě a seznam doporučení k následným odstraněním dalších závad. 

 

2010

Založení značky

78

Realizovaných projektů

135

Strojů v naší péči

18

Proškolených techniků

bottom of page