ÚDRŽBA CNC STROJŮ

Zvyšujeme efektivitu výroby

Předcházíme nečekaným odstávkám stroje

Snižujeme poruchovost zaviněnou technickým stavem stroje až o 75%

Snižujeme náklady na servis zaviněný technickým stavem stroje o 50%

Přebíráme zodpovědnost za technický stav svěřených strojů

Untitled design-13.png
 
 

Postupujeme v souladu s údržbovým manuálem dodaným výrobcem. Funkční části strojů jsou čištěny ručně mechanicky našimi proškolenými techniky.
 

Prostředí stroje nekontaminujeme, k čištění používáme roztok kapaliny který stroj používá při obrábění.

Co obnáší pravidelná údržba:

- Kompletní rozkrytování stroje, vynašeče třísek a všech strojních součástí

- Vyčištění a kontrola veškerých funkčních částí (vřetene, zásobníků nástrojů, řemenů, řetězů a ozubených kol)

- Kontrola kuličkových šroubů, lineárního vedení a ložisek

- Kontrola mazných bodů

- Vyčištění a kontrola el. rozvaděče, ovládacího panelu a svorek

- Kontrola bezpečnostních prvků stroje

- Vyčištění a kontrola ATC a APC

- Vyčištění pohledových částí a obráběcího prostoru

- Vyčištění nádrže na chladící kapalinu, čerpadel a strojních příslušenství

- Výměna/doplnění chladící kapaliny, provozních náplní a filtrů

Co je výsledkem pravidelné údržby:

- Fotodokumentace (kontrola veškerých funkčních částí, zjištěné závady, …)

- Záznam o provedené údržbě (checklist)

- Zjištěné závady (doporučený postup odstranění, vytipování náhradních dílů)

- Rizika provozu – Identifikace hrozeb a slabých míst (doporučená opatření)

- Odstranění drobných závad na místě

- Doporučená opatření provozu stroje vyplývající z povahy obráběného materiálu

2.png
 
3.png

POZÁRUČNÍ SERVIS

Snižujeme Vaše náklady a prostoje spojené s diagnostickým zásahem autorizovaného servisu

Do 3 pracovních dní vysíláme technika

Diagnostikujeme závady a identifikujeme poškozené části

Untitled design-14.png

Nedílnou součástí našich služeb, které nabízíme je vedle údržby i pozáruční servis. Provádíme základní servisní úkony a opravy středního rozsahu. Do 3 pracovních dní dorazí technik na místo a identifikuje závadu a vytipuje poškozenou část.

 

Zajišťujeme výměnu:

• Kuličkových šroubů

• Lineárního vedení

• Ložisek

• Vřeten

• Revolverových a nástrojových hlav

Provádíme diagnostiky:

• Měření kruhové interpolace

• Lineárního vedení a kuličkových šroubů

• Měření geometrie – kontrola a seřízení

• Pohonů a vřeten

 

Pomocí Ballbar:

• Měříme kruhovitost

• Zpracujeme analýzu

• Zpracujeme vývoj kondice stroje v čase

 

 

MODERNIZACE STROJŮ A  REPASE

Modernizace strojů

Snížíme vaše náklady až o 50% oproti autorizovanému servisu

Zpracujeme projekt na kompletní realizaci

Zajistíme subdodavatele a zaštítíme veškerou kooperaci, realizaci a finální zprovoznění

 

Nejčastější projekty:

Systém dodatečného osvětlení

Rozšíření oplachového systému

Instalace odsavače par

¨

Repase

Snížíme náklady namísto pořizování nových mechanických částí

 

Demontujeme a repasujeme naháněné držáky, čistíme a opravujeme také převodovky

10.png
 
Untitled design-15.png

STĚHOVÁNÍ

Zajišťujeme kompletní služby v rámci stěhování strojů v rámci areálu

Připravíme projekt a zajistíme případné subdodavatele.

Provedeme odpojení stroje, stroj přestěhujeme a ustavíme

Ustavený stroj ukotvíme, vyvážíme a uvedeme do provozu

ŠKOLENÍ & NASTAVENÍ SYSTÉMU ÚDRŽBY STROJE

Vypracujeme protokol denních/týdenních/měsíčních činností obsluhy

Vypracujeme protokol půlročních/ročních činností pravidelné údržby

Zaškolíme personál na pravidelné činnosti obsluhy stroje

Vypracujeme harmonogram průběžné údržby a zaškolíme pracovníky údržby

Untitled design-16_edited.png